Đảm bảo lô hàng của bạn đến nơi an toàn và đúng giờ bằng cách đóng gói đúng cách. Đó là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm nhằm giảm thiểu nguy cơ chậm trễ và hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

HƯỚNG DẪN ĐÓNG GÓI

Xem thêm các mẹo đóng gói hàng, pallet và những lô hàng không đúng quy cách